środa, 24 kwietnia, 2024
Zwolnienie lekarskie bez wychodzenia z domu? To możliwe! Sprawdź L4 online

W ostatnim czasie w sieci głośno się zrobiło w kwestii e-medycyny, czyli usług medycznych na odległość. Szczególnie wiele niedopowiedzeń pojawia się w kwestii wystawiania przez Internet zwolnień lekarskich. Czy L4 online jest legalne? Czy faktycznie można je otrzymać „automatycznie”, dokonując jedynie opłaty wymaganej przez daną placówkę? Sprawdź!

Czy wiesz, że możesz otrzymać L4 internetowo?

Zwolnienie lekarskie przysługuje pracownikom objętym ubezpieczeniem chorobowym, którzy w roku kalendarzowym nie wykorzystali jeszcze przysługującego sobie limitu dni L4. Można otrzymać je w przypadku czasowej niezdolności do pracy w związku z własnym stanem zdrowia lub koniecznością zapewnienia opieki najbliższym. O niezdolności pacjenta do pracy decyduje lekarz w czasie konsultacji medycznych, po ewentualnym dodatkowym przeprowadzeniu badań lub analizie dokumentacji medycznej. Obecność pacjenta w miejscu przyjmowania lekarza nie stanowi wymogu otrzymania L4. 

E-zwolnienie lekarskie lekarz może wystawić również pacjentowi na odległość w ramach rozwiniętej w Polsce dość dobrze telemedycyny. Konsultacje zdalne z lekarzem, który w razie potrzeby może pacjentowi wystawić L4 internetowo, oferuje wiele portali medycznych, między innymi: https://naszarecepta.pl/e-recepta/zwolnienie-lekarskie-L4/. E-zwolnienia wystawiane przez Internet nie różnią się od tych, które można otrzymać od lekarzy stacjonarnie. L4 online zatem również stanowi usprawiedliwienie nieobecności ubezpieczonej osoby w pracy oraz uprawnia do pobierania przez nią świadczeń chorobowych. 

Czy L4 online jest legalne? 

Każdy doskonale wie, co to jest L4 i w jakich sytuacjach można z niego legalnie korzystać. Wątpliwości niektórych budzą jednak zwolnienia wystawiane przez Internet oraz ich legalność. Należy tu przypomnieć, że telemedycyna w Polsce uznawana jest za pełnoprawne usługi medyczne, tak więc i wystawianie zwolnień L4 na odległość nie powinno mijać się z prawem. Jeśli zatem pacjent wybierze rzetelny podmiot medyczny i zgodnie ze stanem faktycznym odpowie na pytania wywiadu lekarskiego, nie musi się obawiać o legalność działania. 

Dokonanie opłaty za prywatną konsultację z lekarzem nie jest równoznaczne, z tym że pacjent „zamawia” L4 i musi je otrzymać. O wystawieniu zwolnienia lekarskiego pacjentowi zawsze decyduje lekarz, analizując stan zdrowia danej osoby, informacje zebrane w wywiadzie, czy też dodatkowe wyniki badań, czy dokumentację medyczną. Jeśli lekarz nie będzie widzieć podstawy do wystawienia zwolnienia L4, nie wystawi go. Jeśli natomiast stwierdzi na podstawie zebranych informacji rzetelnie przekazanych przez pacjenta, że ten do zwolnienia lekarskiego się kwalifikuje, niezwłocznie wystawi L4. 

E-zwolnienia bez wychodzenia z domu – co trzeba o nich wiedzieć?

Niewątpliwą zaletą konsultacji zdalnych z lekarzem z możliwością otrzymania L4 online jest brak konieczności wychodzenia z domu i dojazdu do przychodni. Nie trzeba też z wyprzedzeniem rejestrować się do przychodni i nie ma konieczności oczekiwania w kolejce, aż lekarz nas przyjmie. Konsultację medyczną można odbyć w dogodnym dla nas czasie, bez konieczności dostosowywania swoich planów do godzin pracy lekarza i jego dostępności. 

Dzięki cyfryzacji pacjent nie musi też opuszczać domu, by poinformować swojego pracodawcę o otrzymanym zwolnieniu. Przy zwolnieniach papierowych niezbędne było dostarczenie pracodawcy dokumentu zwolnienia osobiście lub przez bliską osobę. Aktualnie pracodawcy posiadający konto PUE ZUS informowani są automatycznie o fakcie wystawienia L4 ich pracownikowi. Zadaniem chorego jest jedynie poinformowanie pracodawcy o nieobecności w pracy, np. telefonicznie.