środa, 24 kwietnia, 2024
Zostań osteopatą – rekrutacja na studia trwa

Osteopatia jest dziedziną medycyny, która opiera się na własnej metodzie diagnozowania i leczenia. Ten system terapii manualnej, opracowany w Stanach Zjednoczonych, cieszy się coraz większą popularnością w Europie. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r wpisuje przy tym zawód osteopaty do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. Jakie wymagania musi spełniać specjalista? Jak zdobyć uprawnienia potrzebne do wykonywania zawodu?

Kto może zostać osteopatą?

Studia osteopatyczne otwarte są wyłącznie lekarzy oraz dla magistrów fizjoterapii. Wykonywanie tego zawodu medycznego wymaga kompleksowej wiedzy, dotyczącej sposobu funkcjonowania ludzkiego organizmu oraz doświadczenia z codziennej pracy z pacjentem. Szczególnie ważne jest, aby kandydat posiadał wiedzę medyczną w dziedzinie anatomii, biochemii, fizjologii oraz patologii układu ruchowego.

Główna różnica pomiędzy rehabilitantem a osteopatą polega na celu w jakim wykorzystywane są określone techniki manualne. Ten pierwszy ma za zadanie usprawnić ciało po wypadku, kontuzji lub rozwiązuje konkretny problem zdrowotny, podczas gdy osteopata pobudza całe ciało do samoregeneracji. To właśnie holistyczne podejście tej gałęzi medycyny do organizmu człowieka przyciąga coraz większą liczbę pacjentów.

Jak wyglądają studia podyplomowe?

Cały proces edukacji rozpoczyna rekrutacja na studia podyplomowe. W zależności od wybranego ośrodka różni się organizacja oraz częstotliwość spotkań. Zasadniczo nauka trwa 4 lata i odbywa się w formie weekendowych zjazdów. Zwieńczeniem edukacji jest obrona złożonej pracy dyplomowej. Dopiero po zdaniu wszystkich wymaganych egzaminów student otrzymuje uprawnienia do wykonywania zawodu w gabinecie lekarskim.

Celem każdej szkoły osteopatii jest przygotowanie kursanta do prowadzenia samodzielnej praktyki. Oprócz zajęć teoretycznych student otrzymuje także możliwość praktycznego przećwiczenia zdobytych umiejętności. Nauka obejmuje między innymi zajęcia z zakresu: semiologii i diagnostyki lekarskiej, anatomii, ortopedii, neurologii oraz farmakologii. Zdobycie wszechstronnej wiedzy pozwoli przyszłemu osteopacie na holistyczne leczenie całego organizmu.

Jak wybrać szkołę osteopatii?

Wybierając szkołę osteopatii warto zwrócić uwagę na system zjazdów oraz program nauczania. Ważne jest, aby dokładnie realizować cele wyznaczone przez ustawodawcę. Nauka dostępna w Fico-MUM oferuje 10 weekendowych zjazdów rocznie w trybie weekendowym. Kluczowe znaczenie ma także doświadczona kadra ekspertów, która może pochwalić się nie tylko znajomością teorii, ale także wiedzą praktyczną.

Szczególnie wartościowe jest korzystanie z pomocy zagranicznych ekspertów, którzy mogą znacznie wzbogacić wiedzę studentów i rozszerzyć ich światopogląd zawodowy. Dodatkowo kontakt z praktykami pozwoli na analizę ciekawych i nietypowych przypadków medycznych. Uczelnia powinna spełniać przy tym wszelkie wymagania techniczne oraz zapewniać potrzebne wyposażenie. Tylko najnowocześniejsze zaplecze dydaktyczne pozwoli na pełną realizację planu dydaktycznego.